top of page

Mentoring naar werk

Anderstaligen, nieuwkomers, vluchtelingen… Jammer genoeg hebben ze gemeen dat ze ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Of hetzelfde maar met andere woorden: oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidsstatistieken.


Er zijn talloze redenen aan te halen over het waarom. Eén ding is zeker: in vele gevallen lukken zij er op eigen kracht niet in om die arbeidsmarkt duurzaam te betreden. Zelfs met een intensieve begeleiding blijft het voor velen een huzarenstuk.

Om hen nog beter te begeleiden in deze zoektocht naar werk besliste VDAB in te zetten op een extra flankerende begeleiding. Via mentoring naar werk worden duo’s gevormd van een anderstalige werkzoekende (mentee) met een autochtone of reeds langer ingeburgerde mentor. Door regelmatige contacten wordt gewerkt aan de versterking van het sociaal kapitaal van de mentee, het verbeteren van het zelfvertrouwen, het bouwen aan een (mini)netwerk. Volgens onderzoek worden de kansen op werk ongeveer verdubbeld door het hebben van een buddy of mentor.

De moeite waard dus!

Woon je in de provincie Antwerpen? Is dit een uitdaging die jou wel aanspreekt? Ben jij bereid om tweemaal per maand een contact te hebben (fysiek en digitaal) met een mentee?
 
Heb jij zelf wel wat professionele ervaring in huis, en wil je die mee inzetten om diezelfde arbeidsmarkt inclusiever en de doelgroep arbeidsmarktactiever te maken?
 
Ben je klaar voor een verrijkende ervaring voor jou als mentor en een werkzoekende als mentee? Een engagement van 6 tot maximum 9 maand?

GATAM biedt je de kans om in samenwerking met VDAB die uitdaging aan te gaan. In overleg met jou matchen we je met een mentee. We bieden begeleiding, vorming, prikkelende activiteiten en we nemen je op in de GATAM-community. 

gatam_170123_000797.jpg

Wil je graag meer informatie? 

Laat een bericht via de knoppen hierboven of contacteert ons telefonisch:


Aghiad Abo Hassan 0491/904701
Rembert Bastiaensen 0492/463893

bottom of page